Hvorfor selvhjelpskurs?

Den viktigste jobben for å bygge opp helsa, er den du gjør selv.

Synes du det er vanskelig å vite hva du kan gjøre for å få det bedre? Har du fått høre "dette må du lære deg å leve med", men ingen forteller deg hvordan? Da livet mitt ble snudd opp ned etter en nakkeskade, måtte jeg lære meg mange ting på nytt, og jeg måtte jobbe for å bygge opp helsa mi igjen, litt etter litt. Det har vært en lang vei, og en krevende jobb å bygge meg opp igjen, men også utrolig lærerikt. I dag fungerer jeg bra, jeg er frisk og har et godt liv. Det jeg savnet aller mest da jeg var på det dårligste etter ulykken, var å få hjelp og veiledning om hvordan jeg kunne bygge opp helsa mi og livet mitt. Derfor brenner jeg for å hjelpe andre til å hjelpe seg selv. I kursene mine deler jeg mange av mine kunnskaper og erfaringer, og håper at dette kan være til nytte og glede for deg som sliter. Selvhjelpskurs erstatter ikke behandlinger hos lege eller andre terapeuter. Oppsøk lege hvis du har smerter eller plager, og søk hjelp når du trenger det.

Alle produkter

Her er oversikten over alle kurs og produkter.

Om meg

Inger Johanne Solend

Inger Johanne Solend

Kursholder

Jeg brenner for hjelp til selvhjelp, og har lang erfaring som terapeut, med fagområdene akupunktur, kraniosakralterapi og whiplash/lockfoot-terapi. I tillegg har jeg lang erfaring som vernepleier. Høsten 1999 ble jeg skadd i en trafikkulykke, og var etter ulykken ufør i flere år. Kombinasjonen av gode behandlinger og egeninnsats, hjalp meg etter hvert tilbake til et godt liv. Derfor ønsker jeg å dele kunnskapene og erfaringene mine til å hjelpe andre til å få det bedre. Det går an å få et godt liv, selv om du sliter med kroniske plager! I tillegg til å holde selvhjelpskurs og kurs for terapeuter, er jeg distributør av frø-næring fra Rain. Jeg brenner også for å hjelpe barna på et barnehjem i Kaziba, øst i Kongo. For noen år siden besøkte jeg dette barnehjemmet, og dette besøket gjorde så sterkt inntrykk på meg, at jeg startet en frivillig støtteforening for barnehjemmet. Vi støtter barnehjemmet med et fast, månedlig beløp, i tillegg til at vi støtter med forskjellige prosjekter når vi har mulighet til det. Det siste prosjektet vårt, er å gi støtte til å kjøpe inn husdyr som griser, høner og geiter. Målet er at de kan bli mer selvforsynte med mat. Situasjonen i Kongo er vanskelig, og behovet for hjelp er veldig stort.

Vil du hjelpe deg selv til bedre helse?

Start i dag, og ta et skritt om gangen på vei til et bedre liv.