Hvorfor selvhjelpskurs?

Den viktigste jobben for å bygge opp helsa, er den du gjør selv.

Synes du det er vanskelig å vite hva du kan gjøre for å få det bedre? Har du fått høre "dette må du lære deg å leve med", men ingen forteller deg hvordan? Jeg har vært helt ufør etter en nakkeskade, og har klart å bygge opp god helse og et godt liv til tross for en omfattende skade. Det går an å få det bedre, selv om du sliter med store plager! Selvhjelpskurs erstatter ikke behandlinger hos lege eller andre terapeuter. Oppsøk lege hvis du har smerter eller plager, og søk hjelp når du trenger det.

Alle produkter

Her er oversikten over alle kurs og produkter.

Om meg

Inger Johanne Solend

Inger Johanne Solend

Kursholder

Jeg brenner for hjelp til selvhjelp, og har lang erfaring som terapeut, med fagområdene akupunktur, kraniosakralterapi og whiplash/lockfoot-terapi. I tillegg har jeg lang erfaring som vernepleier. Høsten 1999 ble jeg skadd i en trafikkulykke, og var etter ulykken ufør i flere år. Kombinasjonen av gode behandlinger og egeninnsats, hjalp meg etter hvert tilbake til et godt liv. Derfor ønsker jeg å dele kunnskapene og erfaringene mine til å hjelpe andre til å få det bedre. Det går an å få et godt liv, selv om du sliter med kroniske plager! I tillegg til å holde selvhjelpskurs og kurs for terapeuter, er jeg distributør av frø-næring fra Rain. Jeg brenner også for å hjelpe barna på et barnehjem i Kaziba, øst i Kongo. For noen år siden besøkte jeg dette barnehjemmet, og dette besøket gjorde så sterkt inntrykk på meg, at jeg startet en frivillig støtteforening for barnehjemmet. Vi støtter barnehjemmet med et fast, månedlig beløp, i tillegg til at vi støtter med forskjellige prosjekter når vi har mulighet til det. Det siste prosjektet vårt, er å gi støtte til å kjøpe inn husdyr som griser, høner og geiter. Målet er at de kan bli mer selvforsynte med mat. Situasjonen i Kongo er vanskelig, og behovet for hjelp er veldig stort.

Vil du hjelpe deg selv til bedre helse?

Start i dag, og ta et skritt om gangen på vei til et bedre liv.